Uitleg examens


Voordat je het motorrijbewijs hebt moet je eerst 2 praktijkexamens doen, namelijk AVB en AVD.

Eerst doe je het examen Voertuigbeheersing (AVB). Slaag je daarvoor, dan kan je door met het examen Verkeersdeelneming (AVD).

Tijdens de praktijklessen moet je je rijbewijs B of theoriecertificaat bij je hebben. Dit geldt ook voor het examen Voertuigbeheersing. Voordat je op kunt voor het examen Verkeersdeelneming moet je je theoriecertificaat voor de motor hebben behaald. Dit moet je tevens bij je hebben bij het examen AVD.


Hoe ziet het examen Voertuigbeheersing (AVB) eruit?

Tijdens het examen Voertuigbeheersing laat je een aantal oefeningen (bijzondere verrichtingen) zien. Doel hiervan is dat je laat zien dat je veilig en vloeiend aan het verkeer deel kan nemen.

In totaal zijn er 12 oefeningen, die onderverdeeld zijn in 4 clusters (zie ook hoofdstuk bijzondere verrichtingen). Elk cluster bestaat uit 1 verplichte oefening. Dit betekent dat je altijd 4 verplichte oefeningen krijgt. Daarnaast kiest de examinator nog 3 andere oefeningen uit de clusters 2 t/m 4. In totaal moet je dus 7 bijzondere verrichtingen laten zien op het examen AVB.


Wanneer ben je geslaagd?

In totaal laat je bij het examen Voertuigbeheersing zeven oefeningen zien. Alle oefeningen tellen even zwaar.
Je mag elke oefening bij een onvoldoende resultaat één keer overdoen. Om te slagen moet je in totaal 5 van de 7 verschillende oefeningen met succes afronden.
Daarnaast is het belangrijk dat je uit de clusters 2, 3 en 4 minimaal 1 oefening juist uitvoert. Hiermee laat je de examinator zien dat je de motor zowel bij lage als bij hoge snelheid beheerst en dat je in staat bent om goed te remmen.


Hoe lang blijft het behaalde examen Voertuigbeheersing (AVB) geldig?

Als je geslaagd bent voor het examen Voertuigbeheersing dan blijft het resultaat 1 jaar geldig.

Tijdens dat jaar mag je zo vaak als je wilt opgaan voor het examen Verkeersdeelneming (AVD)


Hoet ziet het examen Verkeersdeelneming (AVD) eruit?

Tijdens het examen Verkeersdeelneming laat je zien dat je op een veilige manier en soepel door het verkeer heen kan bewegen en dat je je aan de geldende regels houdt. De examinator volgt je in een auto samen met de rij-instructeur.

Belangrijke punten waar tijdens het examen op gelet wordt zijn:

Ontworpen door Sander Peters - sitemap